Hình ảnh giới thiệu cửa hàng:

GÓI TIẾT KIỆM GIẢM 50% CHỈ CÒN 4.300.000đ

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Album: 20×20 20 trang
– 2 Ảnh phóng 50×75 ép gỗ
– 01 ảnh để bàn 20×30
– 02 DVD nhạc hình
– 01 túi da đựng album
– 01 váy ngày cưới
– 01 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 Cà vạt đỡ lễ
– 02 lần trang điểm & làm tóc tại cửa hàng
Trang phục chụp:
– Cô dâu: 02 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 02 bộ veston (Đen + Trắng)

GÓI 2: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIÁ GIẢM 50% CHỈ CÒN 5.450.000Đ

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
Album: 20×30 (25×25) 20 trang
– 2 Ảnh phóng 60×90 ép gỗ
– 01 ảnh để bàn 20×30
– 02 DVD nhạc hình
– 01 váy ngày cưới
– 01 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 Cà vạt đỡ lễ
– 1 Bìa Meka kính tràn Album
– 01 túi da đựng album
– 01 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 01 lần trang điểm tại nhà cô dâu ngày cưới (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm tại Thu Giang sẽ được trừ 200.000đ vào gói)
Trang phục chụp:
– Cô dâu: 02 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 02 bộ veston màu

GÓI 3: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIẢM 50% NAY CHỈ CÒN 5.850.000Đ

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói BAO GỒM:
– Album 25×30 20 - trang
– 02 ảnh phóng 60×90 (ép gỗ)
– 01 ảnh để bàn 20×30
– 02 DVD nhạc hình cưới
– 01 váy ngày cưới
– 01 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 Cà vạt đỡ lễ
– 01 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 01 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp:
– Cô dâu: 02 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

Gói 4: Trọn gói chụp phim trường + tặng veston chú rể (6.250.000đ)
(Tặng veston May mới theo số đo chú rể)

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
Album: 20×30 (25×25) 20 trang
– 2 Ảnh phóng 60×90 ép gỗ
– 01 ảnh để bàn 20×30
– 02 DVD nhạc hình
– 01 váy ngày cưới
– 01 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 Cà vạt đỡ lễ
– 1 Bìa Meka kính tràn Album
– 01 túi da đựng album
– 01 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 01 lần trang điểm tại nhà cô dâu ngày cưới (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm tại Thu Giang sẽ được trừ 200.000đ vào gói)
Trang phục chụp:
– Cô dâu: 02 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 02 bộ veston màu

Gói 5: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG Tặng Vest chú rể 7.300.000₫

(Tặng veston May mới theo số đo chú rể)

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
-1 album 25×30: 30 trang
-2 ảnh phóng 60×90 tráng gương có bo
-1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
-2 DVD nhạc hình cưới
-1 váy mặc ngày cưới
-1 áo dài cô dâu
-7 áo dài đỡ tráp + 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang Studio sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 03 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

GÓI 6: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIẢM 50% CHỈ CÒN 6.300.000₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
– 1 album 25×25 hoặc 20×30: 30 trang
– 2 ảnh phóng (60.90) tráng gương có bo
– 1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
– 2 DVD nhạc hình cưới
– 1 váy mặc ngày cưới
– 1 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 3 váy cưới+ 1 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

GÓI 7: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIẢM 50% NAY CHỈ CÒN 6.500.000₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
-1 album 25×30: 30 trang
-2 ảnh phóng 60×90 tráng gương có bo
-1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
-2 DVD nhạc hình cưới
-1 váy mặc ngày cưới
-1 áo dài cô dâu
-7 áo dài đỡ tráp + 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 03 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

GÓI 8: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIẢM 50% NAY CHỈ CÒN 6.450.000₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
– 1 album 30X30 hoặc 25×38 -  20 trang
– 2 ảnh phóng 60×90 tráng gương có bo
– 1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
– 2 DVD nhạc hình cưới
– 1 váy mặc ngày cưới
– 1 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp + 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 03 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

GÓI 9: CHỤP DÃ NGOẠI KẾT HỢP PHIM TRƯỜNG GIẢM 50% NAY CHỈ CÒN 7.250.000₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
– 1 album 30X30 hoặc 25×38 30 trang
– 2 ảnh phóng 60×90 tráng gương có bo
– 1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
– 2 DVD nhạc hình cưới
– 1 váy mặc ngày cưới
– 1 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp + 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 03 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang

GÓI 10: Trọn Gói chụp Côn Sơn 7.600.000₫
Bao gồm toàn bộ chi phí đi lại và vé vào cửa

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Trọn gói bao gồm:
-1 album 25×30: 30 trang
-2 ảnh phóng 60×90 tráng gương có bo
-1 ảnh 20×30 gỗ để bàn
-2 DVD nhạc hình cưới
-1 váy mặc ngày cưới
-1 áo dài cô dâu
-7 áo dài đỡ tráp + 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 lần trang điểm & làm tóc ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm & làm tóc ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)
– 1 bìa MIKA kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 03 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 01 bộ veston màu đen
01 bộ veston màu trắng
01 bộ áo dài hoặc đồ thời trang
 

GÓI 11:GÓI CHỤP LUXURY CHỤP TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIẢM 50% NAY CHỈ 8.950.000₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Chụp ảnh tại cung đường hot nhất Hà Nội
- Phim trường Smile ville miền Đông nước Anh
- Kết hợp thảo nguyên hoa Long Biên – Khách sạn Metropon
- Bờ hồ Hoàn Kiếm – Tràng Tiền Plaza buổi tối
(Trọn gói đã bao gồm toàn bộ chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường)
Trọn gói bao gồm:
– 1 album 25×30 20 trang
– 2 ảnh phóng 60×90 (ép gỗ) + 02 khung
– 1 ảnh 20×30 để bàn
– 2 DVD nhạc hình cưới
– 1 váy mặc ngày cưới
– 1 áo dài cô dâu
– 7 áo dài đỡ tráp
– 7 cà vạt đỡ lễ
– 1 bìa Meka kính tràn Album
– 1 túi da đựng Album ảnh
– 1 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
(Nếu khách hàng đổi trang điểm và làm tóc ngày cưới tại Thu Giang sẽ được trừ thêm 200.000đ vào gói)

Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu: 02 váy cưới + 01 áo dài
– Chú rể: 02 bộ veston màu

Gói chụp Tam Đảo 10.500.000 ₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI
Trọn gói bao gồm:
– 1 album 25x38 ( 20 trang)lõi da hàn quốc
– 2 ap (60.90)ép gỗ lamila
– 1 ảnh 20.30 ảnh gỗ để bàn
– 2 dvd nhạc+ 1 đĩa HD siêu nét
– 1 váy mặc ngày cưới tuỳ chọn
– 1 áo dài cô dâu
– Áo dài bê lễ đủ số lượng
– Cà vạt đỡ lễ đủ số lượng
– 1 lần trang điểm ăn hỏi tại nhà cô dâu (BK 30km)
– 1 lần trang điểm ngày cưới tại nhà cô dâu (BK 30km)
– Trang phục chụp ảnh:
– Cô dâu:2 váy cưới+ 1 áo dài+ 1 bộ đồ thời trang
– Chú rể: 2 bộ veston+1 bộ đồ thời trang

Gói Flamigo Đại Lải 11.900.000 ₫

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI

Gói chụp tại resort flamigo Đại Lải chỉ còn 11.900.000(bao gồm toàn bộ vé vào cửa resort và xe đi lại)
trọn gói bao gồm:
- 1 album (25x38)20 trang(bìa mika lõi da hàn quốc)
- 2 ảnh phóng cỡ(60.90) ép gỗ lamila
- 1 ảnh để bàn(20.30) ảnh gỗ
- 2 dvd nhạc+1 đĩa HD siêu nét
khuyến mại ngày cưới:
- 1 váy mặc ngày cưới cao cấp(tuỳ chọn)
- 1 áo dài cô dâu thiết kế
- Áo dài bê tráp (đủ số lượng)
– 2 lần trang điểm tại nhà cô dâu (BK 30km)

Gói chụp biển – Tuần Châu – Đồ Sơn – Hòn Dấu – Vân Đồn 8.800.000Đ

CAM KẾT KHÔNG CHỤP GHÉP ĐÔI – 1 EKIP CHỤP 1 ĐÔI


 ( Trọn gói từ hôm chụp ảnh đến hôm cưới không phát sinh chi phí )
(Bao gồm toàn bộ chi phí đi lại và vé vào cửa,cam kết ko phát sinh dù chỉ 1k)
Trọn gói bao gồm:
– 1 album (25x38) 20 trang (bìa mika lõi da hàn quốc)
– 2 ảnh phóng cỡ (60.90) ép gỗ lamila
– 1 ảnh để bàn cỡ (20.30) để bàn
– 2dvd nhạc+1 đĩa HD siêu nét
–  khuyến mại ngày cưới:
– 1 váy mặc ngày cưới cao cấp(tuỳ chọn)
– 1 áo dài cô dâu thiết kế
– Áo dài bê lễ+ cà vạt (đủ số lượng)
– 2 lần trang điểm tại nhà (bk30km)


Xem Album Khách Hàng : http://aocuoithugiang.vn/album-cuoi
Thu_Wedding_Giang_Studio Địa Chỉ 109 TRẦN HƯNG ĐẠO - THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
☎️ 0983729886

 

Hotline: 098 372 98 86